Hem

Integritetspolicy

Carenta respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. I vår integritetspolicy beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
Carenta sparar endast nödvändiga personuppgifter om dig så länge det finns en relation. Vilka personuppgifter vi samlar in och vilken behandling som sker går att läsa i Carentas Registerförteckning personuppgifter. 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Som legal grund för behandling kommer Carenta att hänvisa till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke. 

Hur länge sparar vi personuppgifterna?
Hur länge dina personuppgifter lagras hos oss varierar beroende på syftet till att de samlats in. Personuppgifterna sparas inte under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och kommer raderas inom en rimlig tid efter avslutad behandling.

Vilka delar vi personuppgifter med?
Carenta är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess, vilket framgår av Carentas Personuppgiftsbiträdesavtal.

Vilka rättigheter har du?
Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har också rätt att dra in ett samtycke eller rätt att bli glömd.

Du har rätt att, kostnadsfritt en gång per år, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig hos Carenta.

Om du vill veta mer
Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss på:

Carenta Industri AB
Att: Integritetsansvarig
Skiffervägen 1
585 63 Linghem


Linghem 2018-05-22

Jan Hansen, Verksamhetschef
Carenta Industri AB